PROJEKTEJA VUOSIEN VARRELTA

Rahoitus ja laskenta:

Palveluliiketoiminnan start-up (lv 3M€): arvonmääritys ja sijoittajakierroksen tukeminen

Portfoliohallinta:

Pankki- ja rahoitusyhtiö. Projektiportfoliohallinnan määrittely ja jalkautus.

Ulkoistus:

Palveluliiketoimintayhtiö (lv > 1Mrd.€); Tuotannon logistiikan ulkoistus.

Tuotannon uudelleen järjestely:

Kunnossapitoliiketoiminta (lv 200 M€): Konepajan tuotannon siirto uusille tuotantopaikkakunnille (PMO).

Säästöohjelmat:

Lentoliikennetoimiala: Säästöohjelman PMO

PMO, Ulkoistus:

Lentoliikennetoimiala: kunnossapitotoiminnan ulkoistus ja osittainen myyminen

Organisaatiomuutokset

Globaali verkkoliiketoiminta: Liiketoimintayksikön perustamisen(13 000 henkeä) PMO.

PMO, Ulkoistus:

Lentoliikennetoimiala: kunnossapitotoiminnan ulkoistus ja osittainen myyminen

PMO:

Logistiikka ja kirjeliiketoiminta: Tuote ja palveluportfolion uudistaminen.

PMO:

Logistiikka: Maantielogistiikan kannattavuuden kehittäminen

PMO:

Satamaliiketoiminta: Matkustajaterminaaliprojektin hankevalmistelu.